Organická chemie vybraných prvků - M110018
Anglický název: Organic Chemistry of Selected Elements
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N110011
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)
Předmět Organická chemie vybraných prvků vyplňuje prázdný prostor mezi předmětem Organická chemie a předmětem Přechodné kovy v organické syntéze a je zaměřen na vlastnosti, přípravu a reakce jednak organických sloučenin prvků druhé periody s výrazně specifickými vlastnostmi, jako jsou organoborové a organofluorové sloučeniny, jednak organických sloučenin prvků třetí periody, jako jsou organokřemičité, organofosforové a organosirné sloučeniny. Předmět je dále věnován i struktuře a a mechanismům reakcí jak tvrdých (organolithné a organohořečnaté sloučeniny), tak měkkých (organokupráty) organokovových sloučenin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Studenti budou umět:

vlastnosti, syntézu a reaktivitu organoborových sloučenin

vlastnosti, syntézu a reaktivitu organofluorových sloučenin

vlastnosti, syntézu a reaktivitu organoprvkových sloučenin 3. periody (křemíku, fosforu a síry)

vlastnosti, syntézu a reaktivitu tvrdých (organolithné a organohořečnaté) a měkkých (organoměďné) organokovů

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Z: Suzan E. Thomas: Organic Synthesis. The Roles of Boron and Silicon. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198556624, ISBN13: 9780198556626.

Z: M. Hudlický a A. Pavlath, ed.: Chemistry of Organic Fluorine Compounds II. ACS, Washington 1992. ISBN10: 084122515X, ISBN13: 9780841225152.

Z: Gordon H. Whitham: Organosulfur Chemistry. Oxford University Press, Oxford 1991. ISBN10: 0198558996, ISBN13:9780198558996.

Z: Louis D. Quin: A Guide to Organophosphorus Chemistry. Wiley & Sons, New York 2000. ISBN 0471318248.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Elektronická verze přednášek

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

1. Přehled organické chemie prvků 2. periody.

2. Vlastnosti a syntézy organických sloučenin boru, hydroborace

3. Redukce a homologace organickými sloučeninami boru, borany v neutronové terapii, karborany.

4. Vlastnosti organofluorových sloučenin, zavedení F, CF-3, RF.

5. Fluorované stavební bloky, aplikace organofluorových sloučenin.

6. Principy vazby u organických sloučenin prvků 3. periody, porovnání s 2. periodou.

7. Přípravy a vlastnosti organických sloučenin křemíku.

8. Aplikace organických sloučenin křemíku, silikony.

9. Přípravy a vlastnosti organických sloučenin fosforu.

10. Aplikace organických sloučenin fosforu, Wittigova a Mitsunobuova reakce.

11. Přípravy a vlastnosti organických sloučenin síry.

12. Aplikace organických sloučenin síry, sirné ylidy, Juliova reakce.

13. Přípravy, vlastnosti a aplikace organických sloučenin selenu.

14. Přípravy, vlastnosti a aplikace organolithných a organohořečnatých sloučenin, organokupráty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (10.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Rybáčková Markéta Ing. Ph.D. (17.09.2023)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Student může přistoupit ke zkoušce poté, co prezentoval samostatnou rešeršní práci na zadané téma.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84