Obrazová analýza a aplikace pro zpracování tomografických dat - M111051
Anglický název: Processing and analysis of three-dimensional digital images
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/15, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Veselý Martin Ing. Ph.D.
Čapek Pavel doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Veselý Martin Ing. Ph.D. (26.07.2019)
Kurz je zaměřen na zpracování digitálních třídimenzionálních snímků, které nacházejí čím dál podstatnější úlohu v pokročilých charakterizačních technikách heterogenních materiálů. Typicky se jedná o mikroskopické techniky elektronové a rentgenové tomografie, sériové (nano)tomografie, konfokální (fluorescenční) mikroskopie či magnetické rezonance. S úspěchem se principů zpracování obrazových dat využívá i ve zpracování 3D spektroskopických dat, jako je například SIMS profilování. Kurz klade důraz na praktické dovednost nutné pro vhodné zpracování 3D dat. Kurz dále otevírá problematiku vizualizace a prezentace zpracovaných snímků, například na konferencích či v publikacích. Kurz je vyučován v prostředí systému Avizo.
Literatura
Poslední úprava: Veselý Martin Ing. Ph.D. (26.07.2019)

Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. Digital Image Processing. (Pearson Prentice Hall, 2008).

Thermo Scientific Avizo Software 9 - User’s Guide

Sylabus
Poslední úprava: Veselý Martin Ing. Ph.D. (26.07.2019)

1. Příklady digitálních snímků z elektronových mikroskopů a rentgenových tomografů a jejich charakteristické rysy

2. Digitální formát snímků

3. Transformace intenzity

4. Filtrace v prostorové doméně

5. Difúzní filtry

6. Rekonstrukce snímků: základní postupy

7. Segmentace snímků

8. Základy matematické morfologie

9. Vizualizace a prezentace zpracovaných snímků