Nanostruktury pro elektroniku a optoelektroniku - M126009
Anglický název: Nanostructures for electronics and optoelectronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N126032
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (11.01.2018)
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat znalosti v oblasti aplikace nanomateriálů a nanostruktur v elektronice a optoelektronice. Po nezbytném úvodu týkajícím se vlastností základních elektronických a optoelektronických prvků budou studenti seznámeni s přehledem základních technologických operací využívaných v mikroelektronice a s aplikací tranzistorů v moderní mikroelektronice. Další náplň předmětu bude zaměřena na problematiku redukce rozměrů struktur, speciální tranzistory a na tzv postkřemíkovou elektroniku. Závěrem budou studenti seznámeni s přehledem paměťových médií a se základy spintroniky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (11.01.2018)

Studenti budou znát:

Vlastnosti základních elektronických struktur (PN přechod, bipolární tranzistor, MOS FET tranzistor) optoelektronických struktur (fotodioda, laser, optické vlákno).

Přehled základních materiálů využívaných v mikroelektronice a technologie přípravy nanostruktur.

Problematiku zmenšování struktur mikroelektroniky, struktury moderních tranzistorů a materiálové základy postkřemíkové mikroelektroniky.

Principy a konstrukci moderních paměťových médií, základní principy spintroniky.

Literatura -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Z: R. Waser: Nanoelectronics and Information Technology, Advanced Electronic Materials and Novel Devices. WILEY-VCH Verlag 2005,ISBN 3-527-40363-9

Z: P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT, Praha 1989.

Z: P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky II. Skriptum VŠCHT, Praha 1989, ISBN 80-7080-021-6.

Z: J. Voves: Kvantové elektronické struktury. Skriptum ČVUT, Praha 1995, ISBN 80-01-01350-2

Z: P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005, ISBN 978-0-471-21573-8

Z: S. Luryi, J.M. Yu, A. Zaslavsky: Future trends in microelectronics, John Wiley and Sons, Inc. 2007, ISBN 978-0-470-08146-4

D: S.M. Sze, K.Ng.Kwok: Physics of Semiconductor Devices, Wiley-Interscience, New York 2006, ISBN 978-0-470-6830-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (11.01.2018)

http://www.learned.cz/userfiles/pdf/prednasky-cleny-odborne/tomas.jungwirth_1209.pdf

http://www.roznovskastredni.cz/dwnl/pel2005/05/musil.pdf

https://www.journals.elsevier.com/microelectronic-engineering/special-issues

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48933-9_35

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Účast na přednáškách

Sylabus -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (11.01.2018)

1. Základy fyziky polovodičů.

2. Vývoj elektroniky a integrovaných obvodů, hustota integrace, Moorův zákon

3. Princip PN a Schottkyho přechodu.

4. Povrchové vlastnosti polovodičů, MIS struktura, MOSFET tranzistor.

5. Tranzistorový jev, bipolární tranzistor.

6. Polovodičové součástky pro velmi vysoké kmitočty.

7. Základní optoelektronické prvky.

8. Optoelektronické struktury.

9. Technologie přípravy polovodičových struktur.

10. Nekřemíkové elektronické prvky a struktury.

11. Aplikace tranzistorů v mikroelektronice

12. Problematika zmenšování rozměrů elektronických prvků.

13. Přehled paměťových struktur.

14. Spintronika, princip a využití.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (11.01.2018)

N126012 Úvod do elektroniky

N126026 Základy nanomateriálů

N108006 Chemie a fyzika pevných látek nebo N108004 Úvod do studia materiálů

N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Macháč Petr doc. Ing. CSc. (29.01.2018)

Absolvování zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
5 / 5 126 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100