Verzovací systémy - M143051
Anglický název: Distributed version control systems
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurs seznámí účastníky s nejpoužívanějšími verzovacími systémy, jejichž použití kromě vývoje softwaru zahrnuje i jakékoliv aktivity vyžadující robustní ukládání historických dat. Studenti se naučí základům práce s distribuovanými verzovacími systémy (jako jsou například Mercurial a Git) – vytvoření repozitáře, jeho konfigurace, klonování a inicializace, standardní práce s repozitářem (přidávání a zanesení změn, odstraňování a opravy chyb, sledování změn a rozdílů a podobně).
Poslední úprava: Znamenáček Jiří (30.07.2019)
Literatura

Chacon, Scott; Straub, Ben: „Pro Git, 2nd Edition“. Apress, 2014. ISBN 978-1484200773

Elektronická verze: https://git-scm.com/book/en/v2

Český překlad prvního vydání viz: https://knihy.nic.cz

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
Sylabus

1. Stručný přehled typů verzovacích systémů

2. Git – Konfigurace uživatele a repozitáře

3. Git – Základní práce s repozitářem

4. Git – Sledování stavu repozitáře

5. Git – Náprava chyb

6. Git – Vzdálený repozitář

7. Git – Paralelní vývojové větve

8. Git – Práce s více zdroji

9. Práce se systémem Mercurial

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (31.07.2019)