Biomolekulární modelování - M143054
Anglický název: Biomolecular modeling
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)
Předmět nabízí úvod do molekulárního modelování se zaměřením na počítačové simulace struktury a dynamiky biomolekul. Studenti se seznámí s principy molekulové mechaniky a dynamiky, zařazen je rovněž úvod do statistické mechaniky. Pokročilejší část kursu představují metody výpočtu volné energie. Teoretická část je doplněna praktickým cvičením na počítači.
Literatura
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)

D. Frenkel, B. Smit: Understanding molecular simulation. Academic press, druhé vydání (2002) nebo novější

S. Neidle: Principles of nucleic acid structure. Academic press 2008

Sylabus
Poslední úprava: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D. (31.07.2019)

1. Molekulová mechanika

2. Molekulová dynamika

3. Úvod do statistické mechaniky

4. Metody volné energie