Úvod do laboratorní praxe - M217033
Anglický název: Introduction to laboratory practice
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Sylabus

Obsah předmětu je zaměřen na sjednocení základní laboratorní praxe na VŠCHT Praha. Kurz je určen především studentům, kteří neabsolvovali kompletní laboratorní výuku na VŠCHT Praha v bakalářském stupni a plně nezvládli principy práce v chemické laboratoři. Jde o vyladění základních laboratorních znalostí a dovedností na úroveň vhodnou pro magisterské studium. Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti práce, základními chemickými výpočty, běžným laboratorním vybavením a základními laboratorními postupy.

Poslední úprava: Kubová Petra (07.09.2023)