Bioinženýrství I - M319004
Anglický název: Bioengineering I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM319004, N319008
Je záměnnost pro: AM319004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.
Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v biologických, chemických a inženýrských procesech v biotechnologickém průmyslu

Popsat a hodnotit základní biokatalytické procesy.

Kvantitativně vyhodnotit experimentální data z procesů katalyzovaných biologickým činitelem a bilancovat biotechnologické procesy.

Navrhnout míchací a aerační zařízení bioreaktorů.

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Literatura -

Z - Meyer H.-P., & Schmidhalter D. (2014). Industrial Scale Suspension Culture of Living Cells. Wiley, ISBN: 978-3-527-68335-2

Z - Kresta, S. M., Etchells, A. W., Dickey, D. S., & Atiemo-Obeng, V. A. (2016). Advances in industrial mixing: a companion to the Handbook of industrial mixing. Wiley, ISBN: 9781118944301

Z - Katoh S., Horiuchi J., & Yoshida F. (2015). Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists. Wiley, ISBN: 9783527338047

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=455

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Sylabus -

1.Inženýrské aspekty biotechnologických procesů

2.Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací

3.Metody optimalizace a modelování biologických procesů

4.Inženýrská kinetika chemických a enzymových reakcí, kinetika růstu buněk

5.Způsoby kultivace buněk - vsádková a přítokovaná kultivace

6.Způsoby kultivace buněk - semikontinuální a kontinuální kultivace

7.Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, modely toku

8.Sdílení hmoty - přenos kyslíku, způsoby aerace, měření a kvantifikace KLa

9.Specifika kultivace rostlinných/tkáňových buněk a fototrofních mikroorganismů

10.Inženýrské aspekty imobilizace enzymů a buněk, biokatalýza

11.Míchání v bioreaktorech - teorie, příkon, homogenizace, střihové napětí

12.Sdílení tepla, tepelná bilance bioreaktoru, sterilizace, chlazení a ohřev

13.Zvětšování měřítka bioprocesů

14.Konstrukční materiály, koroze, projektování a výstavba biotechnologických výrob

Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Halecký Martin (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočtový test (hodnocený minimálně 50%).

Zkouškový test (hodnocený minimálně 50%).

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Brányik Tomáš (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 60