Aplikovaná biologie buňky - M319007
Anglický název: Applied Cell Biology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Záměnnost : N319010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Témata jednotlivých přednášek jsou ilustrací současné použitelnosti buněčných funkcí, procesů, vlastností a komponentů s cílem takto prezentovat širší spektrum individuálních buněčných typů (včetně významu stavu jejich buněčné diferenciace) i umělých kompartmentů. Předmět volně navazuje na většinu biologických předmětů fakulty a klade si za cíl maximální možnou pestrost přednášených témat, jako doplňující informaci oboru biotechnologie.
Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

odlišit potenciálně aplikovatelnou znalost, a to v rámci vývoje poznávání technologicky významné vlastnosti buňky určitého typu, její funkce, komponentů i produktů.

Samostatně zvládnout faktografii integrující témata více biologických disciplin.

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Literatura -

Z: Glick B., Molecular Biotechnology, ASM Press, 2003, 978-1-55581-224-9

Z: Datar R., Concepts in Applied Molecular Biology,BioTechniques Press,2003, 1-881299-30-9

Z: Romani M., Aquatic Biofilms,Caister Academic Press, 2016, 978-1-910190-17-3

D: Lear G., Biofilm in Bioremediation,Caister Academic Press, 2016,978-1-910190-29-6

D: Kaufmann S.,The Innate Immune Response to Infection, ASM Press, 2004, 978-1-55581-291-1

D: Siber G., Pneumococcal Vaccines, ASM Press, 2008, 978-1-55581-408-3

D: Cossart P., Cellular Microbiology, ASM Press, 2004, 978-1-55581-302-4

D: Sanchez S., Antibiotics,Caister Academic Press, 2015,978-1-908230-54-6

D: Coste A., Antifungals, Caister Academic Press, 2015,978-1-910190-01-2

D: Fleming D., Biological Safety:.. ASM Press, 2006, 1-55581-339-9

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Studijní opory -

http://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Maťátková Olga (13.09.2023)
Sylabus -

1. Biotechnologie na bázi rostlinné buňky

2. Biotechnologie na bázi živočišné buňky

3. Interferony

4. Aplikace molekulární biologie pro cílenou produkci

5. Virologie

6. Vakcíny

7. Fágová terapie

8. Lipozomy

9. Exozomy

10. Biofilm, imobilizace buněk

11. Biopesticidy

12. I. Mnohobuněčné konstrukty mikroorganizmů

13. II. Mnohobuněčné konstrukty mikroorganizmů

14. Aplikovaná biologie bioremediací

Poslední úprava: Maťátková Olga (13.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Molekulární biologie, Molekulární genetika, Biochemie, Mikrobiologie, .

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
4 / 4 103 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 0
Průběžné a zápočtové testy 0
Ústní zkouška 100