Prezentace odborného projektu - M320025
Anglický název: Research project presentation
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (17.09.2019)
Předmět probíhá formou týdeního pobytu ve vhodné lokalitě. Studenti budou presentovat průběžné výsledky projektů svých diplomových prací ve formě přibližně 20 minutových prezentací a budou diskutovat se svými spolustudenty i staršími kolegy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti budou umět:

Presentovat a diskutovat své výsledky s posluchači různých specializací a různých stupňů kariéry

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Dle projektu diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Sylabus -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (17.09.2019)

Studenti budou v rámci pobytu prezentovat a diskutovat výsledky projektů svých diplomových prací.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch doc. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Pro získání zápočtu je nutná prezentace projektu v rámci společného pobytu a účast na alespoň 50 % všech přednášek. Pokud se student nemůže ze závažných (například zdravotních) důvodů zúčastnit, je možné požádat o presentaci v náhradním termínu. Tato žádost bude posouzena podobným způsobem jako v případě laboratorních cvičení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
2 / 2 56 / 56