Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl - M402025
Anglický název: Nanotechnology for pharmaceutical industry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402072
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Řada nanotechnologických postupů je využívána již současným farmaceutickým průmyslem, další techniky vývoje léčiv se vyvíjí. Přednášky budou věnovány základním aspektům nanoobjektů, nanotechnologicím uplatňovaným k přípravě moderních používaných formulací léčiv i výzkumu v této oblasti.
Poslední úprava: Záruba Kamil (07.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • uUvést základní příklady aplikace nanotechnologie ve farmaceutickém průmyslu,
  • diskutovat přínos nanotechnologií a nanostruktury k vlastnostem podávaných léčivých preparátů.

Poslední úprava: Záruba Kamil (07.06.2019)
Literatura -

D: Robert A. Freitas Jr., Nanomedicine, Volume I: Basic Capabilities, Landes Bioscience,1999, ISBN: 1-57059-645-X.

D: Tuan Vo-Dinh, Nanotechnology in Biology and Medicine: Methods, Devices, and Applications, CRC Press, 2007, ISBN: 0-8493-2949-3.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Prezentace (PowerPoint) dodané na přednáškách

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Metody výuky -

Přednášky a samostatná práce na projektu

Poslední úprava: Záruba Kamil (07.06.2019)
Sylabus -

1. Nanotechologie ve farmaceutickém průmyslu

2. Příprava nanočástic a nanoformulací

3. Mezimolekulové interakce a sebeskladba molekul

4. Analytické metody charakterizace nanočástic

5. Biologický aspekt působení nanofomulací na organismus

6. Cílený transport léčiv

7. Kontrolované uvolňování léčiv

8. Polyionické nanosystémy pro transport oligo a polynukleotidů

9. Zdravotní rizika spojená s nanoformulacemi

10. Teranostika

11. Nanoonkologie

12. Využití anorganických nanočástic

13.-14. Práce na samostatném projektu

Poslední úprava: Záruba Kamil (07.06.2019)
Studijní prerekvizity -

Doporučená je znalost základů organické chemie, analytické chemie a farmakologie.

Poslední úprava: Záruba Kamil (07.06.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84