Praktikum z kvantové chemie - M403017
Anglický název: Practical Quantum Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Záměnnost : N403047
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)
Cvičení navazuje na přednášku z kvantové chemie. Jeho cílem je poskytnout posluchači základní znalost prakticky pojaté kvantové chemie. Předmět je vhodný pro studenty různých oborů, kteří se s molekulárně orientovanými výpočetními metodami setkávají ve své praxi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Student bude umět:

  • aktivně používat základní kvantově-chemické programy
  • řešit jednoduché úlohy aplikované kvantové chemie
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Z: T. Engel: Quantum Chemistry and Spectroscopy, Prentice Hall, New York, 2010, 978-0-321-61504-6.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403007.html

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

1. Přehled dostupných programů kvantové chemie

2. Geometrie molekuly, Z-matice

3. Grafický software

4. Optimalizace geometrie molekuly

5. Analýza elektronové vlnové funkce

6. Vibrační analýza

7. Termodynamika chemické reakce I

8. Termodynamika chemické reakce II

9. Reakční cesta, výpočet kinetických parametrů reakce

10. IR spektra, Ramanova spektra, rotační spektra, optická aktivita

11. Spektroskopie NMR

12. Výpočty excitovaných stavů I

13. Výpočty excitovaných stavů II

14. Modelování dějů v kondenzované fázi

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Matematika A, Fyzikální chemie I (A)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
1 / 1 28 / 28