Modelování proudění metodou CFD - M409064
Anglický název: Introduction to Computational Fluid Dynamics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Šoóš Miroslav prof. Ing. Ph.D.
Kohout Martin Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Je neslučitelnost pro: CZV446001
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)
Kurz navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. N409002 Chemické inženýrství I nebo N409065 Hydromechanické procesy) a pro studenty přináší nové znalosti v oblastech numerického řešení pohybových rovnic metodou počítačové dynamiky tekutin (CFD), modelování turbulentního proudění, řešení toku porézním materiálem a toku stlačitelných tekutin. Na přednášky navazují cvičení, při kterých jsou rozvíjeny zkušenosti při šeření úloh z proudění reálných tekutin. Studenti si mohou dále samostatně rozvíjet teoretické znalosti z oblasti mechaniky tekutin a užívané numerické matematiky metodou CFD z připravených studijních materiálů. Na cvičení a při řešení problémů budou užívány programy ANSYS FLUENT nebo OpenFOAM. Součástí předmětu je samostatný projekt na výpočet proudění tekutin.
Literatura
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)

Z: Janalík J., Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB TU Ostrava, 2008, 9788024819105

Z: Moukalled F., Mangani L., Darwish M.: The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics An Advanced Introduction with OpenFOAM® and Matlab, Springer International Publishing, 2016, eBook ISBN 978-3-319-16874-6

D: Marić T., Höpken J., Mooney K.: The OpenFoam Technology Primer, Sourceflux, 2014, ISBN 978-3-00-046757-8

D: ANSYS Fluent - Theory Guide; User's Guide; Tutorial Guide

D: Bojko M., 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT, skripta VŠT-TU Ostrava, 2012

Studijní opory
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)

https://e-learning.vscht.cz -> OpenFoam

Sylabus
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (09.09.2019)

1. Úvod do CFD, obecný postup při řešení, ukázka CFD řešičů, tvorba geometrie výpočetní domény.

2. Základní rovnice v mechanice tekutin, metoda konečných objemů, výpočetní síť – tvorba a úprava, počáteční a okrajové podmínky, řešení ustáleného proudění.

3. Numerické metody při řešení – ustálené, neustálené proudění.

4. Modelování turbulentního proudění.

5. Vícefázové proudění

6. Samostatný projekt

7. Samostatný projekt

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.7 20
Práce na individuálním projektu 2.9 80
4 / 4 100 / 112