Geografické informační systémy - M445026
Anglický název: Geographical Information Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)
Předmět je věnován metodám zpracování geografických dat a mezioborovému využití geografických informačních systémů. Praktická část předmětu je zaměřena na seznámení se s programovými prostředky ArcGIS (včetně nadstavby ArcGIS 3D Analyst) a Global Mapper.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

Studenti budou umět:

Orientovat se v oblasti GIS.

Zpracovávat a analyzovat různé typy geografických dat.

Pracovat s programovými nástroji ArcGIS (včetně nadstaveb 3D Analyst a Spatial Analyst) a Global Mapper.

Literatura -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (04.12.2020)

Z: de By R.A.,Principles of Geographic Information Systems, ITC, Enschede, 2001,9789061642695

Z: Začínáme s ArcGIS, ESRI, Redlands, 2004,1589480910

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (04.12.2020)

Elektronické materiály ke kurzu.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, k získání zápočtu je nutné ze samostatného projektu (bude zadán v průběhu semestru na cvičení) získat alespoň 50 % z max. možného bodového ohodnocení.

Sylabus -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (04.12.2020)

1 Úvod do GIS

2 Počítačová reprezentace geografických informací

3 Souřadnicové systémy

4 Zdroje geografických dat

5 Editace vektorových dat v GIS

6 Geodatabáze a topologie

7 Analýza v GIS

8 Tvorba mapy

9 GIS a práce s 3D daty - část 1

10 GIS a práce s 3D daty - část 2

11 GIS a práce s 3D daty - část 3

12 3D Vizualizace a modely

13 Samostatný projekt

14 Samostatný projekt

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2020)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D. (04.12.2020)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, k získání zápočtu je nutné ze samostatného projektu (bude zadán v průběhu semestru na cvičení) získat alespoň 50 % z max. možného bodového ohodnocení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 35
Obhajoba individuálního projektu 25
Protokoly z individuálních projektů 40