Makroekonomická teorie - M501007
Anglický název: Macroeconomic Theory
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM501007
Je záměnnost pro: AM501007, M501017, M501025, M501024, M501019
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz se věnuje analýze hospodářského cyklu prostřednictvím intertemporálních modelů. Výstupem je analýza české ekonomiky s využitím modelu MF ČR.
Literatura
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Z: POŠTA, V. Ekonomie pro navazující magisterské studium na VŠCHT v Praze, 2020.

D: WICKENS M. Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach, second edition. Princeton University Press. 2011.

Sylabus
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. Keynesovská funkce spotřeby. Dynamická funkce spotřeby.

2. Tobinova teorie investic.

3. Analýza běžného účtu platební bilance prostřednictvím funkce čistého exportu a čistého kapitálového toku.

4. Mezičasový model běžného účtu platební bilance.

5. Dynamika veřejného dluhu. Udržitelnost veřejného zadlužení.

6. Vliv vládního sektoru na reálnou ekonomiku. Fiskální multiplikátory.

7. Calvův model a nová keynesovská Phillipsova křivka.

8. Analýza inflace prostřednictvím nové keynesovské Phillipsovy křivky.

9. Model vyhledávání na trhu práce. Beveridgeova křivka. Strukturální nezaměstnanost.

10. Poptávka po penězích typu money-in-the-utility. Cílování inflace.

11. Parita úrokových měr.

12. Parita úrokových měr a přestřelování měnového kurzu.

13. Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky.

14. Analýza chování české ekonomiky prostřednictvím dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.