Řízení inovací a inovační projekt - M501014
Anglický název: Innovations Management and Innovation Project
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501014
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: Schilling, M. A., & Shankar, R. (2019). Strategic management of technological innovation. McGraw-Hill Education.

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: Christensen, C. M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

D: Dodgson, M., Gann, D. M., & Phillips, N. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of innovation management. OUP Oxford.

D: Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons.

D: Veber, J., Scholleová, H., Špaček, M., Švecová, L., & Ostapenko, G. F. (2016). Management inovací. Management Press.

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu - co je to inovační management

2. Konkurenceschopnost – pojetí konkurenceschopnosti, světová ekonomika, pohled OECD a EU, vztah k inovacím

3. Podpory inovačních aktivit, inovační klastry

4. Inovace – pojetí inovací, typologie inovací

5. Inovační cykly a trendy

6. Podniková inovační strategie

7. Inovační proces – sekvenční vs. integrované řízení inovačního procesu

8. Hodnocení inovací

9. Přístupy k managementu změny

10. Metody a techniky pro řízení inovací

11. Duševní majetek a jeho ochrana – průmyslová práva, další formy ochrany

12. Ekonomické aspekty inovací

13. Management znalostí – kapitál založený na znalostech, intra-podnikání

14. Alternativní pohled na inovace

Poslední úprava: Švecová Lenka (05.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

Poslední úprava: Švecová Lenka (08.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.9 54
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 22
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 20