Řízení podnikových procesů - M501026
Anglický název: Business Process Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (13.01.2020)

R: VLACHÝ, J. Corporate Finance. Praha: Leges, 2019.

R: EHRHARDT, M.C., BRIGHAM, E.F. Financial Management: Theory and Practice. 13th ed. Mason: S-W Cengage, 2011.

R: VLACHÝ, J. Corporate Finance: Exercises. Praha: Leges, 2015.

A: DAMODARAN, A. Applied Corporate Finance. 4th ed. Hoboken: John Wiley, 2015.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (13.01.2020)

ZK – závěrečná písemná zkouška

Z – dvě prezentace ve třídě, aktivita při cvičeních

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (13.01.2020)

1. Introduction, Role of Financial Management

2. Financial Statements and Financial Ratios

3. The Time Value of Money and its Application

4. Risk and Return, Diversification, Capital Asset Pricing Model

5. Intrinsic Valuation, its Application for Bonds and Stocks

6. Cost of Capital and the Discount Rate

7. Capital Budgeting Assessment Criteria

8. Capital Budgeting Cash Flow Projections

9. Addressing Cash Flow Uncertainty – Sensitivity and Scenario Analyses, Real Options

10. Working Capital Management

11. Financial Planning

12. Financing Policies

13. Financing Techniques and Instruments

14. Conclusions, Follow-up