Public Relations - M501047
Anglický název: Public Relations
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Termíny zkoušek   
Literatura - angličtina

Povinná literatura

Halada, J. (2015). Marketingová komunikace a public relations. Praha: Karolinum.

Hejlová, D. (2015). Public relations. Praha: Grada.

Svoboda, V. (2009). Public relations moderně a účinně. Praha: Grada.

Šedivý, M., Mendlíková, O. (2012). Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha, Grada.

Další doporučená literatura

Baack, D. – Clow, K. E. (2008). Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press.

Bednařík, P., Jirák, J. a Köpplová, B. (2011). Dějiny českých médií. Praha, Grada.

Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. (2013). Styl mediálních dialogů. Praha: Academia.

Jabłonski, A. W. (2006). Politický marketing. Úvod do Teorie a praxe. Praha: Barrister & Principal.

Johnová, R. (2008). Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada.

Kraus, J. (2011). Rétorika v evropské kultuře. Praha: Karolinum.

L’Etang, J. (2009). Public relations. Základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál.

Matušková, A., Chytilek, R., Eibl, O. (2012): Teorie a metody politického marketingu. Brno: CDK.

Sedláček, T. (2009). Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole.

http://apra.cz/cs/pro_pr_profesionaly/videoknihovna_a_knihovna/knihy.html

Poslední úprava: Novotný Lukáš (20.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Referáty, position papers, test – studenti zpracují vždy dva krátké referáty (po 15 minutách); jeden bude zameřen na jeden z nástrojů PR procesu – výběr bude studentům poskytnut; druhý referát bude zaměřen na kritickou analýzu PR nástrojů vybrané organizace/firmy/politické strany atd. Prezentace bude pojaty v ppt. A mohou být zpracovány ve skupinkách. Prezentace budou následně diskutovány v hodině a postupně se stanou dalšími podklady pro studenty.

Cílem cvičení je usnadnění pochopení složité problematiky základních procesů public relations a media relations, a to pomocí samostatné (či v případě možnosti skupinové) práce složené z vyhledávání dat a jejich analýzy.

V případě on-line formy budou diskuzní semináře probíhat v prostředí MS-Teams a cvičení proběhnout formou vypracovávání samostatných prací.

Poslední úprava: Novotný Lukáš (20.09.2020)
Sylabus - angličtina

Cílem je seznámení s postupy a možnostmi PR, a to v základním stupni z hlediska praktické realizace a ve větší šíři z hlediska stanovování cílů, zadávání úkolů PR specialistům a poučené komunikace s nimi. Cílem kurzu je naučit budoucí manažerky a manažery, jak pomocí externí i interní komunikace vyvolat u cílové skupiny žádoucí reakce. Budeme se zabývat strategií vztahů s veřejností, specializovaným publikem a vztahy s médii. Seznámíme vás s doporučeními a praktickými radami, jak vytvářet komunikační strategii, připravit svůj verbální a písemný projev a různé druhy textů. Absolventi kurzu by tak měli získat teoretický přehled o všech základních složkách a fázích procesů v Public Relations a Media Relations.

Plán výuky:

▪ Public Relations a lobbying – základní definice

▪ Komunikační proces PR. Průzkum, plánování, komunikace, evaluace. Agenturní praxe. Klient, volba strategie, tvorba cen. Metody měření účinku.

▪ PR a moc. PR-izace a personalizace politiky. Management zviditelňování. Negativní pohledy na roli PR. Vliv PR na zpravodajství.

▪ Oborová etika. Hranice a meze PR. Propaganda, manipulace, doublespeak, spin doctoring, astroturfing. Etické kodexy.

▪ Media relations. Tisková zpráva. Tisková konference. Online press room. Jazyk a styl. Příklady. Praxe tiskového mluvčího. Práce s tématem a zpravodajskými hodnotami. Tvorba mediální strategie

▪ Specifika PR. Byznys, kultura, sport, správa a samospráva, neziskový sektor, ekologie.

▪ Krizová komunikace v PR. Pravidla, metody, strategie, taktické varianty. Krizový scénář, krizový tým.

▪ PR v politice. Součást politické komunikace. Nástroje politických PR. Fundraising. Budování mediální identity.

▪ Nemediální složky PR. Interní komunikace. Business-to-business. Public affairs. Community relations. Společenská zodpovědnost. Issues management. Publikace a copywriting. Eventy, veletrhy a výstavnictví.

▪ PR a nové trendy. Využití webu, SEO, sociální sítě. Sociální marketing.

▪ Lobbying – definice, druhy, problémy.

▪ Příklady lobbyingu ve světě. Pokusy o regulaci lobbyingu v ČR

▪ Etické aspekty PR a lobbyingu

Poslední úprava: Novotný Lukáš (20.09.2020)