Systémová dynamika - M501056
Anglický název: System Dynamics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace
Studenti se seznámí s metodologií pro řešení problémů pomocí modelů systémové dynamiky. Prezentované dynamické modely jim umožní pochopit chování komplexních systémů. Znalosti a dovednosti si procvičí při řešení konkrétních problémových situací uvedených pomocí her.
Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (31.08.2021)
Literatura

Vytlačil, D., Systémová analýza a syntéza, ČVUT, ISBN 978-80-01-03637-2

Sterman, J. D., Business dynamics – System thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-231135-5.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (31.08.2021)
Sylabus

1. Motivy pro tvorbu dynamických modelů. Přínosy a omezení počítačových simulací pro řešení problémů.

2. Vysvětlení významu kauzálních smyček v systému. Příklady na konkrétních problémech.

3. Distribuční hra pro pochopení chování systému.

4. Rozbor výsledků a nalezení řešení problémové situace.

5. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech.

6. Proces tvorby modelů systémové dynamiky. Simulace chování systémů a tvorba politik.

7. Hra - dynamické chování systémů při omezených zdrojích.

8. Analýza dat získaných při simulaci chování systému a návrh řešení.

9. Rozbor chování komplexního modelu přes webové rozhraní.

10. Příklady řešení konkrétní problémové situace pomocí modelů systémové dynamiky.

11. Model údržby a vzniku poruch v technických sytémech.

12. Model řízení projektů.

13. Model systému výstavby. Řízení fondů budov.

14. Model životního cyklu technického systému.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (31.08.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zpracování rozboru her systémové dynamiky. Zkouška.

Poslední úprava: Vytlačil Dalibor (31.08.2021)