Koroze materiálů - N106003
Anglický název: Materials Corrosion
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:32 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-106_cze.html
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novák Pavel prof. Ing. CSc.
Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Kalousková Radka Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB106002, B106002
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. CSc. (02.05.2006)
Předmět seznamuje se základy koroze a protikorozní ochrany technicky významných kovových, polymerních a anorganických nekovových materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (12.12.2012)

Studenti budou umět:

Principy korozního poškození kovů, významné druhy koroze kovů a způsoby protikorozních ochran.

Charakterizovat degradační procesy, jimž podléhají polymerní materiály vlivem atmosférického stárnutí, působení vysoké teploty, biologického a chemického prostředí a orientovat se v oblasti stabilizace polymerů.

Principy a základní mechanismy koroze skla, keramiky a betonu, způsoby zvýšení chemické odolnosti anorganických nekovových materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

Z:Novák P.: Koroze kovů, Kap.3 v Konzervování a restaurování kovů AMG ČR 2011, ISBN 978-80-86611-38-9

D:Novak P.: Environmental deterioration of metals in Environmental deterioration of Materials (Ed. Moncmanova) Witpress, 2006, ISBN 1845640322

D:Mattsson E.: Basic Corrosion technology for scientists and engineers, The Institute of Materials 1996, 1 86125011 8

Z: J.Štěpek, J.Zelinger, A.Kuta: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/Alfa Praha 1989.

Z: N.C.Billingham: Degradation and stabilization of polymers in Corrosion and Environmental Degradation. Ed. M.Schutze, Wiley-VCh, 2000, ISBN 3527295054

D: Schnabel W.: Polymer Degradation, Principles and Practical Applications. Akademie-Verlag, Berlin 1981, ISBN 3446132643

D: Doležel B.: Odolnost plastů a pryží. STNL, Praha 1981

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

Novák P., Kalousková R.: Prezentace k dispozici u vyučujících.

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

1. Termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů.

2. Vliv parametrů prostředí a metalurgických proměnných.

3. Druhy koroze kovů - mechanizmy.

4. Koroze kovů podle prostředí.

5. Protikorozní ochrana kovů volbou materiálů a povlaky.

6. Elektrochemické ochrany, inhibice, konstrukční úpravy.

7. Informace o korozní odolnosti kovů (literatura, zkoušky, minitorování).

8. Polymerní materiály, základní pojmy, tepelná degradace, oxidace

9. Atmosférické stárnutí, fotochemické děje, vliv ionizujícího záření, stabilizace

10. Biologická a chemická koroze polymerů, pojiva ochranných nátěrových hmot

11. Rozpouštění anorganických nekovových látek v kapalinách.

12. Koroze křemičitých skel vodou a roztoky.

13. Ochrana kovů smaltovými povlaky.

14. Koroze keramických materiálů a betonu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N101005

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (19.11.2012)

Úvod do studia materiálů

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,8 50
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80