PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nauka o materiálu - N106005
Anglický název: Materials Science
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šerák Jan Ing. Ph.D.
Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. (16.11.2012)
Předmět poskytuje přehled o kovových, anorganických nekovových, polymerních a kompozitních materiálech využívaných v různých odvětvích lidské činnosti. Jsou podány informace o výrobě materiálů, jejich vlastnostech a použití. Vysvětleny jsou důležité pojmy z oblasti mechanických vlastností materiálů. Dále jsou popsány nejdůležitější elektrické, magnetické, optické a tepelné vlastnosti materiálů. Pozornost je rovněž věnována chemické odolnosti materiálů v různých prostředích. U každé skupiny materiálů je důraz kladen na vysvětlení vztahů mezi strukturou, výslednými vlastnostmi a finálním využitím materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Studenti budou umět:

Aplikovat znalosti o kovových, anorganických nekovových, polymerních a kompozitních materiálech

Využívat informace o postupech výroby materiálů

Využívat informace o mechanických, fyzikálních a chemických vlastnostech materiálů

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Z:Vojtěch D., Materiály a jejich mezní stavy, VŠCHT, Praha, 2010, 9788070807415

D:Kratochvíl B., Švorčík V., Vojtěch D., Úvod do studia materiálů (skriptum), VŠCHT, Praha, 2005, 8070805684

D:Callister W. D., Materials Science and Engineering, John Wiley and Sons, New York, 1994, 0471581283

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

1.Materiály-definice, historie, rozdělení

2.Kovové materiály - slitiny železa

3.Kovové materiály - slitiny neželezných kovů

4.Kovové materiály - výroba

5.Anorganické nekovové materiály - skla, keramika

6.Anorganické nekovové materiály - pojiva, polovodiče, materiály na bázi uhlíku

7.Anorganické nekovové materiály - výroba

8.Polymerní materiály - termoplasty

9.Polymerní materiály - reaktoplasty, elastomery

10.Polymerní materiály - výroba

11.Kompozitní materiály

12.Mechanické vlastnosti materiálů

13.Elektrické, magnetické, tepelné, optické vlastnosti materiálů

14.Chemické vlastnosti materiálů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Obecná a anorganická chemie I (N101005).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (31.07.2013)

Obecná a anorganická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Písemný zkouškový test

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,7 20
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha