Korozní inženýrství - N106011
Anglický název: Corrosion Engineering
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M106006
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/eso/pracoviste-106_cze.html
Garant: Prošek Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M106006, S106011N, AM106006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Prošek Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.02.2017)
Předmět seznamuje se základními teoretickými principy koroze, mechanizmy a projevy jednotlivých nerovnoměrných forem koroze, chováním kovů ve významných korozních prostředích a metodami protikorozní ochrany.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Prošek Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.02.2017)

Studenti budou umět:

  • teorii korozních procesů kovových materiálů;
  • faktory ovlivňující korozi kovových materiálů;
  • druhy koroze;
  • chování konstrukčních kovových materiálů ve významných korozních prostředích;
  • principy protikorozní ochrany kovů.
Literatura -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Z:Novák P. a kol., Korozní inženýrství verze 1.02 CD, ÚKMKI VŠCHT Praha 2002

D:Jones D.A., Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall 1996, 9780133599930

D:Stansbury E.E., Buchanan R.A.: Fundamentals of Electrochemical corrosion, ASM Int., Ohio, 2000, 871706768

D:Trethewey K.R., Chamberlain J., Corrosion Science and Engineering, Longman, Burnt Mill, 1995, 9780582238695

D:Fontana M.G., Greene N.D.: Corrosion Engineering, McGraw-Hill, New York, 1967

Studijní opory -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

http://corrosion-doctors.org/Site-Map.htm

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780444527875

http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=682

Sylabus -
Poslední úprava: Prošek Tomáš doc. Ing. Ph.D. (13.02.2017)

1. Úvod a principy korozního inženýrství, rovnoměrná koroze.

2. Termodynamika a kinetika korozních dějů.

3. Galvanické a koncentrační články.

4. Bodová a štěrbinová koroze.

5. Prostředím vyvolané praskání kovů.

6. Ostatní nerovnoměrné formy koroze (poškození vyvolané vodíkem, mezikrystalová, selektivní a erozní koroze, kavitace, koroze třením).

7. Atmosférická koroze.

8. Koroze ve vodných prostředích (voda, půda, průmyslové elektrolyty, beton, lidský organismus a další specifická prostředí).

9. Koroze v plynném prostředí za vysokých teplot.

10. Koroze podle materiálů (ocel a korozivzdorná ocel).

11. Koroze podle materiálů (hliník, měď, hořčík, titan, speciální slitiny, nekovové materiály).

12. Principy protikorozní ochrany kovů (volba materiálu, povlaky, úprava prostředí, konstrukční úpravy, katodická a anodická ochrana).

13. Korozní zkušebnictví.

14. Měření korozní rychlosti a korozní monitoring.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Fyzikální chemie II

Kovové materiály

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 10
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 58
5 / 5 138 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 70