Vlastnosti a technologie zpracování kovových materiálů - N106044
Anglický název: Properties and processing technologies of metallic materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M106015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout detailní informace o technicky důležitých kovových materiálech. Probírány jsou významné skupiny ocelí, litin i neželezných kovů. U důležitých slitinových systémů jsou popsány mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti. Důraz je kladen na využití rovnovážných stavových diagramů kovových systémů. Ve druhé části předmětu jsou detailně popsány technologie zpracování kovů - odlévání, tváření, dělení, spojování a obrábění a další.
Poslední úprava: TAJ106 (16.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vlastnosti technicky důležitých ocelí a litin.

Vlastnosti technicky důležitých slitin neželezných kovů.

Aplikaci rovnovážných stavových diagramů kovových systémů.

Technologie zpracování kovů.

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.05.2013)
Literatura -

Z: D. Vojtěch: Kovové materiály, VŠCHT Praha, Praha, 2006.

Z: L. Ptáček a kol.: Nauka o materiálu I, CERM s.r.o., Brno, 2001.

Z: L. Ptáček a kol.: Nauka o materiálu II, CERM s.r.o., Brno, 1999.

D: J. R. Davis (Ed.): Carbon and Alloy Steels, ASM Specialty Handbook, ASM International, Materials Park, 1996.

D: J. R. Davis (Ed.): Properties and Selection: Non-ferrous Alloys and Special-Purpose Materials, ASM Specialty Handbook, ASM International, Materials Park, 1990.

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.05.2013)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-600-1/anotace/

Prezentace k dispozici u vyučujícího.

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.05.2013)
Sylabus -

1. Stavové diagramy Fe-Fe3C a Fe-C, vliv legujících prvků a nečistot na vlastnosti ocelí.

2. Nelegované oceli.

3. Oceli pro výztuž do betonu, pro kolejnice, automatové, k cementování, k nitridaci.

4. Oceli pružinové, k zušlechťování, nástrojové, korozivzdorné.

5. Litiny.

6. Slitiny hliníku, hořčíku a titanu.

7. Slitiny mědi a niklu.

8. Slitiny nízkotavitelné, vysokotavitelné a ušlechtilé.

9. Odlévání kovů � konstrukce odlitků, výroba forem

10. Odlévání kovů � slévárenské slitiny.

11. Tváření kovů � válcování, kování, lisování.

12. Tváření kovů � protlačování, další postupy.

13. Svařování, pájení, lepení.

14. Obrábění.

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.05.2013)
Studijní prerekvizity -

Úvod do studia materiálů

Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Ústní zkouška 70