Struktura krystalů - N108001
Anglický název: Structure of Crystals
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:25 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v ZS
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)
Macro and microsymmetry are discussed in detail in both Schoenfliess and Hermann-Maugin notations. Various approaches to generation of equivalent and special positions are trained.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)

Students will be able to:

know basics of crystallography, the principles of point groups and space groups in generally used notations, Wyckoff notations for special positions and matrix calculations.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)

R:Kraus I.,Struktura a vlastnosti krystalů,Academia,Praha,1993,802000372X

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Studijní materiály v elektronické podobě

Sylabus -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (31.03.2015)

1. Definice krystalu, souřadnicový systém

2. Makroskopická souměrnost

3. Obecné ekvivalentní pozice

4. Schoenfliessovo a Hermann Mauguinovo značení prvků symetrie

5. Kombinace prvků symetrie

6. Bodové grupy

7. Krystalová mřížka

8. Mikroskopické prvky souměrnosti

9. Mezinárodní krystalografické tabulky - základní orientace

10. Příklady jednoduchých prostorových grup

11. Výpočty v elementární buňce,

12. Speciální pozice, strukturní typy anorganických látek

13. Alotropie, polymorfie

14. Reálný krystal, typy poruch

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

Mathematics I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100