Struktura a vlastnosti zeolitů - N108010
Anglický název: Structure and Properties of Zeolites
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M108003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Koloušek David Ing. CSc. (15.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení strukturních souvislostí jílových minerálů, zeolitů či molekulárních sít s jejich adsorpčními, iontově výměnnými a katalytickými vlastnostmi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

kriticky hodnotit přírodní zeolitové suroviny,

orientovat se v možnostech využití jílových minerálů, zeolitů a molekulárních sít

Literatura -
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)

D: Ruren Xu et al., Chemistry of Zeolites and Related Porous Materials. Synthesis and structure, Wiley, 2007, 9780470822333

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)

Přednášky k předmětu - tištěná forma ve formátu pdf

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ108 (30.08.2013)

1. Systematic distribution of natural silicates and alumosilicates

2. The structures of clay minerals

3. Properties of clay minerals.

4. Technological use of clay minerals

5. The structures of the most important natural and synthetic zeolites.

6. Ion-exchange reactions of zeolites.

7. The adsorption of gases and vapors on zeolites.

8. Catalytic properties of zeolites

9. Instrumental methods of characterization of zeolites.

10. Technological utilization of natural zeolites.

11. Synthesis of zeolites and molecular sieves.

12. Formation of zeolites in natural conditions.

13. Laboratory preparation of the most common zeolites and their characterization.

14. Excursions (natural sites or an enetrprise based on zeolite technology).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N108004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ108 (16.11.2012)

Úvod do mineralogie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100