Laboratorní projekt I - N110033
Anglický název: Laboratory project I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M150008
Pro druh:  
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)
Předmět navazuje na Laboratoř oboru. Dovednosti získané v průběhu Laboratoře oboru jsou procvičovány na konkrétních syntézách směřujících k předpokládanému diplomovému projektu. Součástí laboratoří je vypracování rešerše na zadané téma.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

Studenti budou umět:

pokročilé techniky organické syntézy

pracovat s databázovými systémy

navrhovat experimenty směrem k syntéze konkrétní cílové molekuly

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

Z. Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

D. Leonard J., Lygo B., Procter G.: Advanced practical organic chemistry, Blackie Academic & Professional, 1995. 0751402001

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

Elektronické materiály od vedoucího práce

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (22.08.2013)

1. Vypracování rešerše na zadané téma.

2. Práce v laboratoři dle pokynů vedoucího práce.

3. Procvičování technik organické syntézy.

4. Charakterizace připravených látek pomocí NMR, IČ a MS.

5. Laboratorní dokumentace, sepsání protokolů.

6. Prezentace výsledků na schůzce odborné skupiny.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Práce na individuálním projektu 1,9 54
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 40