Internetové publikování - N111031
Anglický název: Internet Publishing
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Je záměnnost pro: B143007, N112021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologiemi, bez kterých je publikování a tvorba na webu nepředstavitelná -- probrány budou základy XML, popisu jeho struktury DTD a zobrazení CSS, získané znalosti budou následně aplikovány na HTML5 a jeho moderní aplikace ve spojení s JavaScriptem a DOMem. Součástí kurzu bude i úvod do problematiky návrhu a implementace webu plus problematika práv na internetu.
Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Chápat rozdíl mezi daty a metadaty, roli sémantiky v textových datech.

Chápat a umět základy metajazyka XML, popisu jeho struktury (DTD) a vzhledu (CSS).

Důkladně si vyzkouší prvky značkovacího jazyka HTML5 (s obzvláštním zaměřením na moderní technologie).

Rozumět základům programování webových stránek v jazyce JavaScript na základě manipulace jeho objektové reprezentace (DOM).

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Literatura -

D: Pilgrim, Mark: „HTML5: Up and Running“. O'Reilly Media, 2010. ISBN 978-0596806026

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Studijní opory -

http://w3c.org

http://diveinto.html5doctor.com (právě probíhající český překlad na http://kniha.html5.cz)

http://zdrojak.cz

http://zvon.org

http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/index.html

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

zápočet -- zpracování jednoduchého webového portálu na zadané téma

zkouška -- zpracování a obhájení návrhu, struktury, použitých technologií apod. k webovému portálu

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Sylabus -

1. Problematika návrhu a výroby webu. Rozdělení rolí. Přístupnost, testování, práva.

2. základy XML

3. popis struktury XML -- DTD

4. popis vzhledu XML -- CSS

5. jazyk XPath versus selektory v CSS

6. obecný strukturní jazyk webu -- HTML

7. HTML5 a CSS3 -- metainformace, stylování

8. HTML5 a CSS3 -- sekce, skupiny (blokové zobrazení)

9. HTML5 a CSS3 -- textové informace (řádkové zobrazení)

10. HTML5 a CSS3 -- navigace, mapy (neurčené zobrazení)

11. HTML5 a CSS3 -- vložený obsah (včetně videa a audia)

12. HTML5 a CSS3 -- tabulky

13. HTML5 a CSS3 -- formuláře

14. DOM a JavaScript

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ143 (11.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50