Forenzní analýza polymerních materiálů - N112045
Anglický název: Forensic analysis of polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Merna Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrdlička Zdeněk Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M112017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)
Předmět je zaměřen na způsoby a příčíny poruch polymerních výrobků a metody, kterými se tyto materiály analyzují. Jsou uvedeny i konkrétní studie porušení nejběžnějších výrobků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)

Studenti budou umět:

posoudit příčinu poruchy polymerního výrobku

zvolit vhodnout metodu pro stanovení vlastností podstatných pro správnou funkci výrobku

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ112 (06.08.2013)

A: Lewis, P.R.;Cagg, C., Forensic polymer engineering : why polymer products fail in service, Cambridge: Woodhead Pub., 2010, ISBN 978-1-84569-185-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Merna Jan doc. Ing. Ph.D. (11.09.2017)

vybrané slidy, viz. e-learning portál nebo u učitele

Sylabus
Poslední úprava: Merna Jan doc. Ing. Ph.D. (11.09.2017)

1. Úvod, pojmy,příčiny poruch polymerních výrobků: Zpracování, design výrobku, špatná volba materiálu

2. Struktura vs. vlastnosti polymerů

3. Struktura vs. vlastnosti polymerů, složení polymerních materiálů (aditiva)

4. Degradace a stabilizace polymerních materiálů

5. Zpracování polymerních materiálů I

6. Zpracování polymerních materiálů II

7. Mechanismy porušování polymerních materiálů

8. Průběžný test

9. Tokové vlastnosti polymerů, měření viskozity, tokové křivky, plasticita elastomerů, vulkanizační charakteristiky kaučukových směsí

10.Statické a dynamické mechanické zkoušky

11.Metody charakterizace termických vlastností (DSC, DMA, TGA), spektroskopické metody

12.Metody stanovení molární hmotnosti polymerů

13.Metody studia povrchu polymerních materiálů

14.Případové studie porušení konkrétních výrobků z plastů a elastomerů, prezentace individuálních projektů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)

Jsou vyžadovány základní znalosti makromolekulární chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ112 (19.04.2013)

Makromolekulární chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84