Programování II - N143037
Anglický název: Programming II
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Znamenáček Jiří Ing.
Je záměnnost pro: M143016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Druhá část základního programovacího kurzu. Studenti se seznámí s pokročilými vlastnostmi programovacího jazyka Python a s obecnými základními programovacími technikami a algoritmy.
Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Znát pokročilé vlastnosti jazyka Python.

Znát základy struktury a práce s vybranými binárními formáty (PNM, PNG…).

Znát základy práce s distribuovanými systémy pro správu verzí (Mercurial, git).

Umět aplikovat vývoj řízený testy.

Orientovat se v základních programových strukturách (zásobník, fronta, graf, strom) a algoritmech (třídění).

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Literatura -

Z: Töpfer, Pavel: "Algoritmy a programovací techniky". Prometheus, Praha 2010 (1995). ISBN 978-80-7196-350-9

Z: Necaise, Rance D.: "Data Structures and Algorithms Using Python". John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-61829-5

Z: Turzík, Daniel; Pavlíková, Pavla: "Diskrétní matematika". VŠCHT, Praha 2007. ISBN 978-80-7080-667-8

D: Koubková, Alena; Koubek, Václav: "Datové struktury I". Matfyzpress, Praha 2011. ISBN 978-80-7378-166-8

D: Matoušek, Jiří; Nešetřil, Jaroslav: "Kapitoly z diskrétní matematiky". Karolinum, Praha 2010. ISBN 978-80-2461-740-4

D: Koubková, Alena; Pavelka, Jan: "Úvod do teoretické informatiky". Matfyzpress, Praha 2003. ISBN 80-85863-83-9

D: Scott, Michael L.: "Programming Language Pragmatics". Morgan Kaufmann, 2009. ISBN 978-0123745149

D: Aho, Alfred V.; Lam, Monica S.; Sethi, Ravi; Ullman, Jeffrey D.: "Compilers -- Principles, Techniques, & Tools (Second Edition)". Pearson Education, 2007. ISBN 978-0321486813

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (23.09.2013)
Studijní opory -

http://Python.org

http://DiveIntoPython3.net (český překlad http://DiveIntoPython3.py.cz)

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet -- praktický projekt na komplexnější aplikace probrané látky

Zkouška -- teoretický test (Python+brainfuck) plus praktická část (Python; komplexnější série úkolů)

Při praktické části je povoleno používat libovolné zdroje.

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Sylabus -

1. binární data & grafický formát PNM

2. základy práce s Mercurialem a dalšími DVCS

3. unit-testy, doc-testy

4. moduly & třídy

5. programovací jazyk brainfuck

6. regexpy

7. dekorátory

8. generátory & iterátory

9. grafický formát PNG

10. další aplikace tříd v Pythonu

11. základní datové struktury (pole a spojové seznamy, fronta a zásobník)

12. grafy a stromy, třídící algoritmy

13. opakování

14. bajtkód interpretru CPython

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Programování I (nebo podobný úvodní kurs programování; alespoň základní znalost jazyka Python očekávána)

Poslední úprava: Znamenáček Jiří (12.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 5 84 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 30
Průběžné a zápočtové testy 20