Chemická biologie - N143045
Anglický název: Chemical Biology
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bartůněk Petr RNDr. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ143 (10.06.2013)
Chemická biologie je moderní obor na pomezí chemie a biologie, který využívá chemické sloučeniny k ovlivnění biologických procesů. Kurs chemické biologie pokrývá oblast na pomezí organické chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie, cheminformatiky a bioinformatiky. Přednáškový kurs uvede studenty do problematiky vývoje malých molekul jako nástrojů pro další výzkum, popř. jako základu pro vývoj nových léčiv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ143 (10.06.2013)

Studenti budou umět:

  • Porozumí, jak se malé organické molekuly váží k různým molekulárním cílům.
  • Budou chápat, jak malé molekuly ovlivňují např. protein-protein interakce či fungování signálních drah v buňce.
  • Budou znát základní postupy pro identifikaci molekulárních cílů, pro experimentální testování biologické aktivity a pro vývoj molekulárních sond či léčiv.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ143 (09.07.2013)

Z: Schreiber Stuart L., Kapoor Tarun M., Wess Günther, Chemical Biology: From Small Molecules to Systems Biology and Drug Design, Wiley-VCH 2007, ISBN: 3527311505

Z: Waldmann Herbert, Janning Petra, Chemical Biology, Wiley-VCH 2009, ISBN: 3527323309

D: Alberts Bruce, Molecular Biology of the Cell, Taylor & Francis 2008, ISBN: 0815341113

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ143 (09.07.2013)

Video kurs "Introduction to Chemical Biology", University of California Irvine, http://www.youtube.com/playlist?list=PLqOZ6FD_RQ7nT_YuhXKJVEDPjGvj5Lspa

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ143 (09.07.2013)

1. Úvod do chemické biologie: historie a současné přístupy

2. Malé molekuly, přírodní látky, peptidy, DNA/RNA

3. Principy a metody v chemické biologii

4. High-throughput screening

5. Vývoj nástrojů a molekulárních sond

6. Protein-protein interakce

7. Signální dráhy v buňce

8. Fenotypové testy

9. Modelové organismy a chemická genetika

10. Identifikace molekulárních cílů

11. Vývoj léčiv a farmakologie

12. Kombinatoriální přístupy v chemické biologii

13. Malé molekuly a systémová biologie

14. Informatika v chemické biologii

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ143 (09.07.2013)

Organická chemie, Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100