Exkurze - N143070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2009 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci exkurzí studenti navštíví vybraná pracoviště chemického, farmaceutického a biomedicínského průmyslu a výzkumu a pracoviště zabývající se informačními technologiemi.
Poslední úprava: ROZ143 (27.06.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Mít stručný obrázek o způsobu práce ve výrobě, aplikovaném i základním výzkumu

Poslední úprava: TAJ143 (02.07.2013)
Literatura -

D: Studijní materiály dle navštívené technologie/výzkumu

Poslední úprava: Jirát Jiří (12.11.2014)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: TAJ143 (03.07.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na exkurzích je povinná. Toleruje se pouze jedna omluvená neúčast.

Poslední úprava: TAJ143 (19.11.2012)
Sylabus -

1. Bezpečnostní školení.

2-6. Praxe: procesy ve farmaceutickém průmyslu; výzkum v oblasti léčiv; výzkum v oblasti bioléčiv; správná výrobní praxe; poradenské služby v oblasti chemie, farmacie a patentů

7. Vyhodnocení exkurze

Poslední úprava: TAJ143 (03.07.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ143 (02.07.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100