Chemie vláken - N148028
Anglický název: Chemistry of Fibres
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B148015
Pro druh:  
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B148015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (07.10.2013)
The subject deals with chemical composition of textile fibers and their production. Also with possibilities of their identification and degradation.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: TAJ148 (23.09.2013)

Students wii be able to:

  • basic principles of textile fibers production,
  • basic degradation processes of textile fibers.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

R: Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998.

Studijní opory -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (15.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ148 (31.01.2008)

Kinds of textile fibers

Cellulosic fibers

Proteinaceous fibers.

Synthetic fibers

Regenerated

Polyamides.

Polyesters.

Polypropylene.

Influence of relative humidityand moisture content od textile fibres degradation.

Temperature influence on textile fibers degradation.

Textile fibers corrosion.

Biodeterioration of textile fibers.

Photodeterioration and photooxidation of fibers.

Method of textile fibers identification.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N110004

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (12.12.2012)

Organická chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Průběžné a zápočtové testy 20