Konstrukce střihů - N148030
Anglický název: Pattern Construction
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu KROKD
Garant: Hlochová Dana Ing.
Je záměnnost pro: B148016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)
Předmět "Konstrukce střihů" je věnován porozumění postupům tvorby konstrukčních střihových sítí a základním konstrukcím jednotlivých typů oděvů, při kterých se zakreslují tvary střihových částí. Modelací základních střihů vzniká módní silueta příslušného období. Na technickém střihovém výkresu se zobrazují jednotlivé části oděvů tak, aby se mohly snadno odečíst jejich rozměry, tvary a další vlastnosti, jako jsou osnova a útek. Zhotovený technický výkres slouží jako důležitý dokumentační materiál pro potřeby restaurování -konzervování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)

Studenti budou umět:

• aplikovat znalost základních postupů tvorby střihu pro hlavní typy oděvů

• rozpoznat způsob řešení dané střihové varianty

• vytvořit technickou dokumentaci a používat odborné názvosloví

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)

Z:Pluháčková J.: Konstrukce střihů dámských oděvů, SPN Praha, 1986.

D:Arnold Janet: Patterns of Fashion, Macmillan Publishers Ltd./DramaBook, London, 1977.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)

Materiály u vyučujícího

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ148 (10.03.2009)

Požadavky ke kontrole studia

Klasifikace probíhá na základě vyhotovení technických střihových výkresů, základních druhů oděvů a jejich modelace. Hodnotí se obsahová i formální úroveň zpracování a schopnost aplikovat osvojené poznatky.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)

1. Základní tělovědné poznatky pro konstrukci střihu, somatometrie

2. Konstrukce střihu - technický výkres, kótování, symbolika

3. Konstrukční síť sukňových oděvů

4. Základní střihová konstrukce sukně

5. Úpravy základní konstrukce střihu sukně

6. Modelové varianty sukňových oděvů

7. Konstrukční síť šatů

8. Základní konstrukce střihu šatů

9. Úpravy základní konstrukce střihu šatů

10. Modelové varianty šatů

11. Konstrukční síť šatového rukávu

12. Konstrukce střihů límců a manžet

13. Konstrukční síť kalhot

14. Základní střihová konstrukce kalhot

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)

Struktura a vlastnosti vláken

Textilní technologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Protokoly z individuálních projektů 50