Odborná praxe - N148080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (14.09.2016)
Studenti absolvují exkurze v rozsahu 1 týden a v období letních prázdnin 3-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů, či na pracovištích zaměřených na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek. Náplň praxe konkrétního studenta je volena dle jeho zaměření.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu

řešit konkrétní problémy

pracovat jako součást týmu

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Z není

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

Studijní materiály u vedoucího praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (14.09.2016)

Exkuze - návštěvy vybraných pracovišť.

Praxe:

1. Seznámení s provozem praacovistě nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka podniku nebo instituce.

3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (20.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50