SZZ - N150050
Anglický název: x
Zajišťuje: Děkanát FCHT (150)
Platnost: od 2013 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: vypsat termín zkoušky mohou všechny katedry
Garant: Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek