Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů - N216033
Anglický název: Detection and analysis of gaseous and particulate toxic substances
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M216001
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M216001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod pro detekci a analýzu toxických látek vyskytujících se v plynné fázi a v aerosolových částicích. Předmět zahrnuje popis metod odběru, úpravy a analýzy vzorků a stanovení hlavních typů toxických látek a monitoring radioaktivity.
Poslední úprava: Skácel František (25.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou:

znát základní pravidla odběru, úpravy a analýzy základních typů toxických látek ve vzorcích plynů, par a aerosolových částic

umět navrhnout postup analýzy zmíněných vzorků

vyjadřovat složení plynných směsí

Poslední úprava: Skácel František (25.01.2018)
Literatura -

Skácel F. a Tekáč V.: Analýza ovzduší, VŠCHT Praha 2018.

Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7

Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6

Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X

A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

a dostupné technické normy

Poslední úprava: Skácel František (25.01.2018)
Metody výuky

přednášky a výpočty

Poslední úprava: Skácel František (25.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

strukturovaná písemná zkouška

ústní zkouška přednášené látky

Poslední úprava: Skácel František (25.01.2018)
Sylabus -

1. Imperativy a princip odběru vzorků, vzorkovací trať a její součásti. Zdroj nejistoty.

2. Vybrané instrumentální techniky používané pro analýzu plynných látek

3. Dálková detekce a spektroskopické metody

4. Aerosolové částice a jejich analýza

5. Stanovení toxických kovů

6. Stanovení azbestových a minerálních vláken

7. Stanovení plynných anorganických toxických látek a anorganických toxických látek v aerosolových částicích

8. Stanovení těkavých organických látek včetně toxických derivátů uhlovodíků

9. Stanovení persistentních organických znečišťujících látek

10. Stanovení radioaktivity v ovzduší

11. Stanovení bojových otravných látek v ovzduší

12. Biomonitoring - detekce toxických látek s využitím bioindikátorů

13. Významné projekty v oblasti detekce a analýzy toxických plynných látek a aerosolů

14. Výpočty

Poslední úprava: Skácel František (25.01.2018)
Vstupní požadavky

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít základní znalosti analytické chemie

Poslední úprava: Skácel František (25.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné složení písemné a ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 70