Laboratoř analytiky paliv - N218019
Anglický název: Fuels Analysis: Laboratory
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Juklíčková Hana Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)
Cílem laboratoří je seznámení se s pevnými i kapalnými palivy a způsoby jejich hodnocení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Studenti budou umět:

Řešit daný problém analýzy normovanými metodami i experimentálními postupy

Správně aplikovat analytickou metodu podle zásad správné laboratorní praxe

Vypracovat laboratorní protokol i navrhnout řešení problému

Kombinovat technologické i analytické informace

Literatura -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Z: Návody k laboratorním cvičením: https://uen.vscht.cz/studium/

Studijní opory -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

návody na webových stánkách ústavu

Sylabus -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

1. IČ spektroskopie ropných frakcí

2. Ramanova spektroskopie paliv

3. Identifikace složek úsad

4. Technický rozbor tuhého paliva – statistické zpracování obsahu vlhkosti a popela v tuhém palivu

5. Stanovení užitečné energie v tuhém palivu

6. Mechanické nečistoty

7. Bod vzplanutí

8. Těžké kovy v olejích

9. Stanovení vody destilací

10. Stanovení obsahu biosložky v motorové naftě

11. Stanovení DOC a CHSK při hodnocení vyluhovatelnosti popelů

12. Stanovení destilační křivky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Analytická chemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Juklíčková Hana Ing. (09.01.2018)

Vypracování protokolů předepsaných, laboratorních prací. Předložit protokoly s hodnocením vedoucího práce ke kontrole.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 90