Aplikovaná biologie buňky - N319010
Anglický název: Applied Cell Biology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319007
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: M319007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Témata jednotlivých přednášek jsou ilustrací současné použitelnosti buněčných funkcí, procesů, vlastností a komponentů s cílem ilustrovat použitelnost šíršího spektra individuálních buněčných typů, včetně stavů buněčné diferenciace i umělých kompartmentů. Předmět volně navazuje na většinu biologických předmětů fakulty a klade si za cíl maximální možnou pestrost přednášených témat.
Poslední úprava: JIRKUV (08.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

odlišit potenciálně aplikovatelnou znalost, a to v rámci vývoje poznávání technologicky významné vlastnosti buňky určitého typu, její funkce, komponentů i produktů.

Samostatně zvládnout faktografii integrující témata více biologických disciplin.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.06.2013)
Literatura -

Z: Glick B., Molecular Biotechnology, ASM Press, 2003, 978-1-55581-224-9

Z: Datar R., Concepts in Applied Molecular Biology,BioTechniques Press,2003, 1-881299-30-9

Z: Romani M., Aquatic Biofilms,Caister Academic Press, 2016, 978-1-910190-17-3

D: Lear G., Biofilm in Bioremediation,Caister Academic Press, 2016,978-1-910190-29-6

D: Kaufmann S.,The Innate Immune Response to Infection, ASM Press, 2004, 978-1-55581-291-1

D: Siber G., Pneumococcal Vaccines, ASM Press, 2008, 978-1-55581-408-3

D: Cossart P., Cellular Microbiology, ASM Press, 2004, 978-1-55581-302-4

D: Sanchez S., Antibiotics,Caister Academic Press, 2015,978-1-908230-54-6

D: Coste A., Antifungals, Caister Academic Press, 2015,978-1-910190-01-2

D: Fleming D., Biological Safety:.. ASM Press, 2006, 1-55581-339-9

Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/predmety/N319010/

Poslední úprava: TAJ319 (23.08.2013)
Sylabus - angličtina

1. Plant cell biotechnology

2. Mammalian cell biotechnology

3. Adaptive immunity - monoclonals

4. Interferons

5. Vaccines

6. Nucleic acids as therapeutic agents

7. Bacterial toxins as a tool of cell biology and pharmacology

8. Microbial insecticides

9. Biological nitrogen fixation

10. Aimed overproduction

11. Structures called liposomes

12. Enzyme / cell immobilization

13. Natural biofilms

14. Synthetic biology

Poslední úprava: JIRKUV (21.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Molekulární biologie, Molekulární genetika,Biochemie, Mikrobiologie, Biologie II.

Poslední úprava: JIRKUV (21.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 80