Sladařství - N319012
Anglický název: Malting Technology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319008
Další informace: http://www.vscht.cz/kch/download/sylaby/sladarstvi.pdf
Garant: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M319008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenta se sladařským procesem, který se sestává z máčení, klíčení a hvozdění. Důraz bude kladen zejména na výrobu ječného sladu, ale i sladu pšeničného a dalších typů sladů vyrobených z netradičních obilovin. Součástí předmětu jsou i další pivovarské suroviny - voda a chmel (chmelové výrobky, upravený chmel, chmelový extrakt).
Poslední úprava: Dostálek Pavel (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice v rozsahu daného sylabu.

Na základě získaných znalostí navrhnout technologii pro výrobu určitého sladu a specifikaci pro použitou vodu a chmelové preparáty.

Poslední úprava: Dostálek Pavel (13.11.2012)
Literatura -

Z:Basařová G., Šavel J., Basař P., Lejsek T.: Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha (1. vydání, 2010), ISBN: 978-80-7080-734-7

Z:Kosař K., Procházka S. a kol.: Technologie výroby sladu a piva, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., Praha

2000, ISBN 80-902658-6-3.

D:Kunze W.: Technology Brewing and Malting, 4th Edition, VLB Berlin 2010, ISBN: 978-3-921690-64-2

Poslední úprava: Dostálek Pavel (13.11.2012)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: Dostálek Pavel (13.11.2012)
Sylabus -

1. Historie, trendy a perspektivy sladařství. Kapacity. Přehled surovin.

2. Voda - složení, legislativa, úpravy. Technologické reakce iontů vody .

3. Chmel - rostlina, chemické složení, změny při skladování a zpracování.

4. Chmelové výrobky - pelety, extrakty, chemicky modifikované výrobky.

5. Ječmen - botanika, odrůdy, fyziologie ječného zrna.

6. Ječmen - chemické složení ječného zrna, technologické vlastnosti.

7. Sladovací proces - princip, blokové schéma, technologické postupy.

8. Příjem, čištění a skladování ječmene. Teorie a praxe máčení ječmene.

9. Teorie klíčení ječmene, fyziologické chemické změny ječného zrna.

10. Technologie klíčení - klasické a moderní sladovací postupy.

11. Teorie hvozdění zeleného sladu, fyziologické a chemické změny zrna.

12. Technologie hvozdění - klasické a moderní postupy.

13. Kvalitativní znaky sladu. Druhy sladu. Technická kontrola. Odpady.

14. Technická kontrola a legislativa. Zpracování odpadů.

Poslední úprava: Dostálek Pavel (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství

Poslední úprava: Dostálek Pavel (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 30