Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin - N320012
Anglický název: Foodborne Pathogens: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Pazlarová Jarmila doc. RNDr. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: AM320028, M320028
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na identifikaci a kvantifikaci vybraných patogenů přenašených potravinami podle platných evropských ISO norem.Pozornost je rovněž věnována molekulárně biologickým a imunochemickým metodám identifikace a detailní charkaterizace sledovaných mikroorganismů.
Poslední úprava: PAZLAROJ (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

identifikovat a charakterizovat významné potravinářské patogeny, podle předepsaných postupů.

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Literatura -

Nařízení Komise (EU) č.1441/2007 5.prosinec 2007 ve znění nařízení (EC) č. 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny.

Z: Platné ČSN ISO normy

Poslední úprava: UST320 (25.09.2013)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: TAJ320 (25.09.2013)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři.Příprava sterilního nádobí.

2. Příprava sterilních selektivních medií

3. Odběr, vážení homogenizace vyorků potravin, ředění, inokulace

4. Zpracování vzorku určeného pro přímou spotřebu

5. Zpracování vzorku určeného pro tepelné zpracování

6. Zpracování vzorku nápojů

7. Provedení klasického kultivačního stanovení dle ISO normy následujících patogenních mikroorganismů: Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus

8. Provedení klasického kultivačního stanovení dle ISO normy následujících patogenních mikroorganismů: Salmonella sp., Listeria monocytogenes

9. Stanovení celkového počtu aerobních a fakultativně anaerobních bakterií, stanovení počtu koliformních bakterií, stanovení počtu kvasinek a plísní

10. Kvantitativní odečtení jednotlivých rozborů, jejich vyhodnocení.

11. CAMP test na potvrzení identity Listeria monocytogenes, serotypizace salmonel

12. Mebranová filtrace vody, kultivace, vyhodnocení

13. Rychlé identifikační metody stanovenní potravních patogenů. Stanovení salmonel impedanční metodou- Malthus

14. Principy kvalitativní a kvantitativní metodiky polymerásové řetězové reakce (PCR) pro stanovení potravních patogenů. Likvidace kultur a použitých půd. Zápočet.

Poslední úprava: PAZLAROJ (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie

Poslední úprava: PAZLAROJ (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 90
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10