Biochemická instrumentace a robotika - N320022
Anglický název: Biochemical Instrumentation and Robotics
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D. (12.11.2012)
Předmět je zaměřen na řešení praktických problémů v biochemické laboratoři. Shrnuje poznatky z analytické chemie, biochemie a základů robotických systémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D. (12.11.2012)

Studenti budou umět:

Orientovat se v řešení praktických problémů nastávajících v běžném provozu v biochemické laboratoři.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Z: Kodíček M., Karpenko V., Biofyzikální chemie, Academia, 2000, 80-200-0791-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006, 80-7080-586-2

D: Churáček J. a kol., Analytická separace látek, SNTL, Praha 1990, 80-03-00569-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D. (11.07.2013)

Žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

1. Základní pojmy (měření, veličiny, charakteristiky měřících metod), příprava laboratorní vody, optické metody v biochemické laboratoři

2. Biosensory, potenciometrické sensory, zásady pro optimální měření pH a ošetřování elektrod

3. Optické, piezoelektrické a teplotní převodníky, sensorové polymerní vrstvy, požadavky na ideální biosensor

4. Procedury používané pří úpravě vzorku k analýze nebo materiálu k preparaci, filtrace, ultrafiltrace, dialýza, sonikace, mikrovlnná zařízení

5. Robotizace, automatizace, komplexní analytický systém, miniaturizace

6. Separační metody, průtoková cytometrie, centrifugy a centrifugační metody, rotory, frakcionace tokem

7. Elektroforéza I: základní pojmy, aparatury (zdroje, sestavy), separační módy

8. Elektroforéza II: detekce, blotting, zpracování a uchovávání elektroforeogramu

9. Chromatografie I: základní pojmy, metody TLC, kapalinové chromatografy

10. Chromatografie II: vztahy užívané v kapalinové chromatografii, van Deemterova rovnice, diagnostika potíží chromatografického dělení, gelová chromatografie

11. Chromatografie III: iontoměniče, průběh chromatografických separací, sorbenty pro hydrofobní chromatografii, chromatofokusace, chelatační chromatografie

12. Detektory používané v chromatografii, derivatizace analytu, převodníkové karty, pravidla údržby, výběr vhodného přístroje

13. Vícerozměrné separační techniky v proteomice, spojování různých separačních a detekčních technik

14. Preparativní metody, ladění metod, odstraňování závad

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Analytická chemie, Biochemie, Biofyzikální chemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D. (12.11.2012)

Úspěšné absolvování písemné části zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25