Biochemická instrumentace a robotika - N320022
Anglický název: Biochemical Instrumentation and Robotics
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na řešení praktických problémů v biochemické laboratoři. Shrnuje poznatky z analytické chemie, biochemie a základů robotických systémů.
Poslední úprava: Kučková Štěpánka (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v řešení praktických problémů nastávajících v běžném provozu v biochemické laboratoři.

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (12.11.2012)
Literatura -

Z: Kodíček M., Karpenko V., Biofyzikální chemie, Academia, 2000, 80-200-0791-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006, 80-7080-586-2

D: Churáček J. a kol., Analytická separace látek, SNTL, Praha 1990, 80-03-00569-8

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Studijní opory -

Žádné

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.07.2013)
Sylabus -

1. Základní pojmy (měření, veličiny, charakteristiky měřících metod), příprava laboratorní vody, optické metody v biochemické laboratoři

2. Biosensory, potenciometrické sensory, zásady pro optimální měření pH a ošetřování elektrod

3. Optické, piezoelektrické a teplotní převodníky, sensorové polymerní vrstvy, požadavky na ideální biosensor

4. Procedury používané pří úpravě vzorku k analýze nebo materiálu k preparaci, filtrace, ultrafiltrace, dialýza, sonikace, mikrovlnná zařízení

5. Robotizace, automatizace, komplexní analytický systém, miniaturizace

6. Separační metody, průtoková cytometrie, centrifugy a centrifugační metody, rotory, frakcionace tokem

7. Elektroforéza I: základní pojmy, aparatury (zdroje, sestavy), separační módy

8. Elektroforéza II: detekce, blotting, zpracování a uchovávání elektroforeogramu

9. Chromatografie I: základní pojmy, metody TLC, kapalinové chromatografy

10. Chromatografie II: vztahy užívané v kapalinové chromatografii, van Deemterova rovnice, diagnostika potíží chromatografického dělení, gelová chromatografie

11. Chromatografie III: iontoměniče, průběh chromatografických separací, sorbenty pro hydrofobní chromatografii, chromatofokusace, chelatační chromatografie

12. Detektory používané v chromatografii, derivatizace analytu, převodníkové karty, pravidla údržby, výběr vhodného přístroje

13. Vícerozměrné separační techniky v proteomice, spojování různých separačních a detekčních technik

14. Preparativní metody, ladění metod, odstraňování závad

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie, Biochemie, Biofyzikální chemie

Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné části zkoušky.

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25