Laboratoř oboru III - N320038
Anglický název: Specialized Laboratory III
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:10
E-Kredity: zimní s.:10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M320014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (04.07.2013)
Předmětu je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu

Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Dle projektu diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (04.07.2013)

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Sylabus -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích a v rámci studentské vědecké konference, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (08.11.2012)

Biochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2.5 70
Práce na individuálním projektu 7.5 210
10 / 10 280 / 280
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 80
Protokoly z individuálních projektů 20