Klinická biochemie v humánní medicíně - N320098
Anglický název: Clinical Biochemistry in Human Medicine
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M320029
Pro druh:  
Garant: Fusek Martin prof. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (23.03.2015)
V předmětu Klinická biochemie v humánní se studenti seznámí s hlavními metodami klinické biochemie,s důrazem na nové přístupy. Dále se studenti seznámí s hlavními molekulami, které využíváme pro diagnostiku jednotlivých onemocnění a poté budou probrány některé souvislosti mezi patologií a její diagnostikou ve vybraných orgánech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (23.03.2015)

Studenti budou umět :

• Metodické principy využívané v humánní diagnostice

• Přehled nejdůležitějších analytů související s humánní medicínou

• Souvislosti mezi hladinami analytů a onemocněním respektive léčbou.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (23.03.2015)

Z: Novák F., Úvod do klinické biochemie, Karolinum, 2002, 8024603667

D: Zima T., Laboratorní diagnostika, Galén, 2007, 9788024614236

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (23.03.2015)

elektronická verze materiálů je studentům zaslána emailem na začátku semestru

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (23.03.2015)

1. Úvod

Obor klinické biochemie - a souvislost s identifikací onemocnění

2. Metody v klinické biochemii

Základní metody

3. Dokončení - analytické metody

Imunoanalýza

4. Poruchy metabolismu aminokyselin

Hlavní souvislosti mezi hladinou aminokyselin a onemocněním

5. Proteiny a klinická biochemie

Hlavní testované sérové proteiny

6. Enzymy - funkce a její poruchy

Souvislost mezi hlavními enzymy a onemocněním

7. Metabolismus cukrů a jeho poruchy

Diabetes a hladina glukósy a příbuzná diagnostika

8. Lipidy a jejich metabolismus

Hladiny jednotlivých lipidů a jejich reflexe v patologii

9. Funkce jater a související biochemická vyšetření

Onemocnění jater a projevy v organismu

10. Funkce ledvin a související biochemická vyšetření

Onemocnaní ledvina a projevy v organismu

11. Hormony a jejich analýza

Hlavní hormony a jejich souvislost s onemocněními

12. Tumorové markery

Význam tumorvých markerů pro diagnostiku rakoviny

13. Elektrolyty

Vnitřní prostředí a hlavní studované ionty

14. Acidobasická rovnováha

Regulace pH a patologické stavy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (23.03.2015)

Biochemie I (N320001) nebo Biochemie A/B (N320024/N320066)