Základy managementu - N324007
Anglický název: Fundamentals of Food Processing Management
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M324002
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M324002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pivoňka Jan Ing. Ph.D. (20.11.2012)
Předmět základy managementu je cílený na studenty, kteří se chtějí profesně věnovat řídícím a koordinačním aktivitám. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o manažerských činnostech a předpokladech nutných pro výkon řídící funkce. Během přednášek se studenti seznámí se základními procesy řízení na různých úrovních a postupy, které jsou v současné době považované za správnou manažerskou praxi. Nedílnou součástí výuky je i exkurz do právních předpisů a ekonomických pravidel, která ovlivňují činnosti vedoucích pracovníků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pivoňka Jan Ing. Ph.D. (20.11.2012)

Studneti budou umět:

Provádět základní manažerské postupy: plánování, organizování, vedení a kontroly na úrovni živnostenského a soukromého podnikání, řízení malých a středních podniků a velkých korporací.

Začlenit se do různých typů organizací a pracovních procesů.

Provádět základní finančních operace, aplikovat v manažerské rovině pracovní právo a různé systémů řízení procesů.

Teorii řízení vhodnou jako základ pro další studium řízení systému jakosti, bezpečnosti práce, enviromentálního managementu atd.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ324 (12.08.2013)

R: ROBBINS, S. P., COULTER, M.: Management, 2004, ISBN 80-247-0495-1

A: VEBER, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Management Press, 2000, ISBN 80-7261-029-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Pivoňka Jan Ing. Ph.D. (02.09.2013)

http://www.vscht.cz/ktk/www_324/studium/ZM.html

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Pivoňka Jan Ing. Ph.D. (02.09.2013)

1. Introduction to management. Definition of management. Social responsibility and ethical management.

2. Introduction to micro- and macro- economy. International business and relations. Business area of EU.

3. Types of business subjects. Conditions for company foundation. Business law.

4. Taxis - basic principles direct tax, indirect tax. Taxation in EU.

5. Book keeping. Receipt evidence. Account unit. Property.

6. Salary counting. Price of employees. Costs X profit. Price, price calculation.

7. Planning. Strategy. Changes and innovations. Controlling. Operative management.

8. Changes and innovation management.

9. Organization in general. Organization structure. Company segmentation.

10. Communication. Social base. Organization culture. Employment law.

11. Personal management. Team building. Coaching. Basics of behavior, groups, motivation.

12. Quality management, environmental management, employees’ safety management.

13. Standards in food industry. Food legislation, HACCP.

14. Management of small companies.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ324 (14.11.2012)

Podniková ekonomika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Zkouškový test 40