PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratorní projekt oboru analytická chemie - N402089
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory Project
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M402028
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VED402 (11.12.2012)
Studenti pracují na projektu z oboru analytické chemie, který souvisí se zadáním jejich diplomové práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)

Studenti budou umět:

Studenti budou schopni samostatně řešit zadaný úkol z oboru analytické chemie.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (08.08.2013)

Studenti si literaturu vyhledávají samostatně pro řešení daného projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (08.08.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: VED402 (11.12.2012)

1.-14. Práce na zadaném projektu pod dohledem příslušného vedoucího diplomové práce.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED402 (08.08.2013)

Semestrální práce příslušného oboru II.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (02.10.2013)

Semestrální práce příslušného oboru II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 7 196
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha