Separační procesy v biotechnologiích - N409028A
Anglický název: Separation Methods in Biotechnologies
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M409004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (29.03.2007)

1. Přehled a třídění separačních procesů. Fázové rovnováhy, pojem rovnovážného stupně.

2. Kapalinová extrakce, superkritická extrakce, vyluhování, pertrakce.

3. Destilace a rektifikace.

4. Adsorpční metody, iontová výměna, chromatografie.

5. Protiproudé adsorpční metody. Technika simulovaného protiproudého lože.

6. Gelová chromatografie, afinitní chromatografie.

7. Filtrace a centrifugace.

8. Membránové dělicí procesy: mikro- a ultrafiltrace, reversní osmosa, dialysa.

9. Membránová destilace a pervaporace.

10. Membránové dělení plynů. Kapalné membrány.

11. Elektro-membránové separační procesy, elektrodialýza.

12. Elektroforesa a isoelektrická fokusace.

13. Sušení a mrazová sublimace.

14. Srážení a vysolování, krystalizace.