PředmětyPředměty(verze: 838)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Angličtina v chemickém inženýrství - N409033
Anglický název: English in Chemical Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Kohout Martin Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (19.11.2012)
Předmět umožňuje studentům, kteří mají základní i pokročilejší znalosti obecné angličtiny, se obeznámit s technicky orientovanou angličtinou používanou v chemických vědách, zejména inženýrsky orientovaných, jako např. chemické inženýrství, fyzikální a analytická chemie. Studenti získají schopnost číst, překládat a diskutovat technická témata.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (11.09.2013)

Studenti budou umět:

Číst a překládat vědecké i technické texty s chemicko-inženýrskou tématikou

Aktivně diskutovat o tématech spojených s technickou chemií

Přednášet na dané téma, vysvětlit podstatu problému

Literatura -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z: Himmelblau D. M., Basic priciples and calculations in chemical engineering, Prentice Hall, New York, 1992, 981-00-3771-6

Z: McCabe W., Smith J. C., Harriott P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2004, 978-0072848236

Studijní opory -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (06.09.2013)

vybrané kapitoly z doporučené literatury zveřejněné na www stránkách ústavu (www.vscht.cz/uchi)

Sylabus -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (27.09.2013)

1. My background in English language. Material balances

2. Solving material balance problems

3. Energy balances - basic concepts

4. Thermodynamic functions

5. Flash distillation

6. Continuous distillation with reflux

7. Fluid mechanics I

8. Fluid mechanics II

9. Heat transfer

10. Reading software literature and mathematical formulas

11. Classification of reactors

12. Flow-through and tubular reactors

13. Student presentations

14. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.08.2013)

středně pokročilá znalost AJ

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 3 84
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 10
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha