Základy sdílení hmoty - N409066
Anglický název: Mass transfer
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409015
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi
Garant: Rejl František doc.Ing. Ph.D.
Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M409015, AM409015
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)
Předmět se zabývá popisem transportu hmoty uvnitř jedné fáze a na fázovém rozhraní. Jedná se o transport hmoty ve vícesložkové směsi, molekulární difúzi, turbulentní difúzi a axiální disperzi. Dále je studována absorpce doprovázená chemickou reakcí a vlivu rychlosti reakce na režimy mezifázového transportu hmoty. Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: SEK409 (08.10.2013)

R: Prokop Nekovář: Difúzní procesy, skripta VSCHT Praha 1988

R: Prokop Nekovář: Difúzní procesy-sbírka příkladů, skriptum VŠCHT Praha 1991

A: Bird R.B., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons 2002

Studijní opory -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

www.vscht.cz/uchi

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (02.10.2013)

1. Basic mass transfer concepts such as mass transfer rate, molar fluxes, mass transfer resistance, mass transfer driving forces, molecular diffusivity and eddy diffusivity, mass transfer coefficients.

2. Basis for the mechanism of molecular diffusion.

3. Prediction of diffusivity for gases and liquids.

4. Steady-state diffusion, diffusion with convection, film theory.

5. Unsteady-state diffusion, penetration and surface-renewal theories.

6. Diffusion and chemical reaction, enhancement factor.

7. Estimation of mass transfer coefficients from correlation equations.

8. Mass transfer in a laminar boundary layer.

9. Mass transfer in a laminar flow inside a circular pipe.

10. The diffusion of gases in a single capillary tube and in porous media

11. Mass transfer of drops and bubbles.

12. Turbulent transport phenomena.

13. Evaporation and condensation.

14. Review.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

Chemické inženýrství II

Matematika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 20