Chemické inženýrství II - N409503
Anglický název: Chemical Engineering II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: N409003A, B409002, AB409002, N409003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Mechanika tekutin, rovnice kontinuity, pohybové rovnice tekutin, proudění v potrubí.

2. Výtok kapalin z nádrží - zásobníky, havárie, bezpečnost. Odstředivky a cyklony.

3. Tok jedné tekutiny vrstvou zrnitého materiálu, výpočet tlakové ztráty. Vícefázový tok.

4. Hydromechanické operace s dispersními soustavami. Kinetika filtrace. Usazování.

5. Dispersní soustavy. Fluidace: kvantitativní popis fluidní vrstvy. Probublávané kolony.

6. Teorie podobnosti, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice. Principy modelování. Analogie.

7. Sdílení tepla sáláním. Sdílení tepla při proudění tekutin, chlazení, ohřev a sterilizace.

8. Konvektivní a difusní transport hmoty. Mezifázová výměna hmoty.

9. Výměníky hmoty se stupňovým a se spojitým kontaktem fází.

10. Kontinuální rektifikace binárních a vícesložkových směsí.

11. Membránové procesy, plynová permeace, reversní osmosa, pervaporace, mikrofiltrace.

12. Průtočný promíchávaný reaktor, kaskáda. Trubkový reaktor. Heterogenní reaktory. Reaktory s neideálním tokem.

13. Bioreaktory, kultivace mikroorganismů, růst a produkce, fermentory, enzymové reaktory.

14. Adsorpce a chromatografie. Krystalizace z roztoků. Krystalizátory.

Poslední úprava: SMIDOVAL (09.05.2005)