Měřicí a řídicí technika - N444004A
Anglický název: Measuring and Control Engineering
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=42
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N444004
Je záměnnost pro: N444004, B444007, AB444007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)
Skladba regulačního obvodu, označování měřicích a řídicích obvodů v technologických schématech. Vytváření matematických modelů se zřetelem na simulaci a řízení procesů. Simulační jazyk PSI. Statické a dynamické vlastnosti systémů. Regulátory a akční členy. Regulační obvod. Číslicové řízení. Logické řízení. Měření technologických veličin (tlak, teplota, hladina, průtok, koncentrace). Integrované počítačové řídicí a informační systémy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Analyzovat statické a dynamické chování jednotlivých bloků regulačního obvodu.

Principy snímačů využívaných pro provozní měření základních technologických veličin (teplota, tlak, průtok, hladina, složení).

Zásady nastavení PID regulátoru.

Základy logického a počítačového řízení technologických procesů.

Deskriptory -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

měřicí technika

měření technologických veličin

měření teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení

řídicí technika

regulované soustavy, vytváření matematických modelů

PID regulátor

regulační obvod

logické řízení

počítačové řízení

Literatura -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (05.02.2016)

Základní:

Z: Kadlec K.,Kmínek M., Kadlec P. a kol., Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, Key Publishing, Ostrava, 2015, ISBN 978-80-7418-232-7.

Z: Kadlec K., Kmínek M.: Měřicí a řídicí technika, http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

Z: Kadlec K.: Měření technologických veličin (studijní materiály na internetu), http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

Z: Kmínek M., Nachtigalová I.: Řízení technologických procesů (studijní materiály na internetu), http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mce/

Doplňková:

D: Altmann W.: Practical Process Control for Engineers and technicians. Elsevier, Amsterdam, 2005, ISBN 0 7506 6400 2.

D: Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press, 2003, ISBN 0-8493-1083-0.

D: Tůma J., R. Wagnerová, R. Farana, L. Landryová: Základy automatizace. ISBN 978-80-248-1523-7. Učební text VŠB. Dostupné také z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2016)

Studijní materiály k přednáškám:

http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mrt/predn/F0-txt-Bc.htm

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=42

Metody výuky -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Výuku předmětu zajišťují Ústav fyziky a měřicí techniky spolu s Ústavem počítačové a řídicí techniky.

Studijní texty k přednáškám jsou k disposici na internetu.

Je vhodné, aby si student spolu s předmětem N444004 Měřicí a řídicí technika zapsal rovněž předmět N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Zkouška je ústní, otázky u zkoušky zahrnují problematiku podle sylabu předmětu a ke studiu jsou postačující podkladové materiály k přednáškám, případně elektronická učebnice Měřicí a řídicí technika.

Sylabus -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.11.2012)

1. Úkoly provozního měření a řízení, značení okruhů měření a řízení v technol.schématech

2. Analýza technologických soustav, vytváření matematických modelů

3. Simulace dynamického chování soustav, dynamické vlastnosti technických systémů

4. Klasifikace soustav podle jejich dynamických vlastností

5. Regulátory, jejich vlastnosti a použití, akční členy

6. Regulační obvod, regulační pochod, regulace typických technologických aparátů

7. Číslicové řízení, mikroprocesorové regulátory, adaptivní regulace

8. Skladba měřicího řetězce, měřicí přístroje řízené mikroprocesorem, měření tlaku

9. Měření teploty

10. Měření výšky hladiny

11. Měření průtoku a proteklého množství

12. Měření koncentračních veličin, provozních analyzátory plynů a kapalin

13. Kombinační a sekvenční logické řízení, programovatelné logické automaty

14. Integrované počítačové řídicí a informační systémy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Matematika, Fyzika, případně Chemické inženýrství a Fyzikální chemie.

Je vhodné, aby si student spolu s předmětem N444004 Měřicí a řídicí technika zapsal rovněž předmět N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (07.11.2012)

Matematika I - N413022

Fyzika I - N444001

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (29.07.2013)

Úspěšné složení zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
3 / 3 82 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Ústní zkouška 90